Automobilių supirkimas: 

VilniujeKauneKlaipėdojeŠiauliuose

 

  Automobilių supirkimas tai šaunus versliukas Jūsų pradžiai, jai turit laiko ir noro, prašom. 🙂

Dažniausios automobilių gedimo problemos superkant

Alkūninis velenas priima jėgą, kurią .švaistikliai gauna iš stūmoklių, ir paverčia šią jėgą sukimo momentu. Per išmagratį šis sukimo momentas ,perduodamas transmisijos agregatams.

Variklių 31/1.TI-130 ir KaMA3-740 alkūninis velenas plieninis, 3M3-53-12   išlietas iš stipriojo ketaus. Alkūninį veleną sudaro švaistikliniai ir pagrindiniai nušlifuoti kakliukai, žastai ir atsvarai. Variklitj 3M3-53-12 ir 314JI-130 veleno priekiniame gale yra griovelis skirstomojo krumpliaračio ir ventiliatoriaus pavaros skriemulio tvirtinimo pleištui. Tame pačiame gale yra ir isriegta skylė reketui. Prie flanšo užpakaliniame veleno gale varžtais priveržiamas smagratis. Alkūninio veleno už,pakalinia­me gale jmontuotas pavartj ‘dėžės varančiojo veleno guolis.

Alkūninio veleno švaistiklinių kakliukų padėtis ir skaičiu:s pri­klauso nuo cilindry skaičiaus. V formos varikliuose švaistiklinių kakliukų yra du kartus mažiau negu cilindry, nes prie kiekvieno švaistiklinio kakliuko prijun,giama po du švaistiklius vienas iš dešiniosios cilindrų eilės, kitas — iš kairiosios. Kad įvairiuose dau,giacilindrio variklio cilindruose taktai kartotųsi tolygiai, alkūninio veleno švaistikliniai kakliukai daromi skirtingose plokštumose. Aštuonių eilindrų V formos variklių alkūniniai velenai turi po keturis švaistiklinius kakliukus. Kampas tar.p šių kakliukų   90°. Nagrinėjamųjų variklių alkūniniai velenai ,pagrindinių kakliukų turi vienu daugiau ne,gu švaistiklinitl, t. y. iš kiekvienos švaistiklinio kakliuko pusės yra po vieną pagrindinį kakliuką. Tokie alkūniniai velenai vadinami pilnaatramiais. Alkūninio veleno pagrindinius kakliukus su švaistikliniais jungia žastai.

Kokios jėgos įtakoja

Kad, sukantis iškriejikams, susidarytų mažesnės išcentrinės jėgos, alkūniniai velenai daromi su atsvarais, o švaistikliniai kakliukai — tuščiaviduriai. Plieninių velenų pa,grindinių ir švaistiklinių kakliukų paviršius užgrūdinamas aukštojo dažnio srove. Tokie kakliukai būna kietesni, ilgiau eks,ploatuojami.

Veleno pagrindinius ir švalstiklinius kakliukus jungia žastuose išgręžti kanalai. Jiai  iš pagrindinių guolių j švaistiklinius patenka alyva. Kiekviename švaistikliniame kakliuke yra purvo rinkimo ertmė purvo rinktuvas. Alyva į ją .patenka iš pa.grindinių kakliukų. Sukan­tis velenui, alyvoje esančios purvo dalelės, veikiamos išcentrinės jėgos, atsiskiria nuo alyvos ir nusėda ant purvo rinktuvo sienelių, todėl į švaistiklinius kakliukus teka švari alyva. Purvo rinktuvai išvalomi pro galiniuose paviršiuose srieginiais kamščiais užsuka­mas skyles. Kamščius galima atsukti tik išardžius variklį.