AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS KAUNE

Pasak automobilių supirkimas supirkėjų Kaune, mašinų vairuotojams lenktyniauti buvo sunku. Sumažėdavo garo slėgis, ir vežimai istrigdavo sunkiuose kelio ruožuose. Vienas lenktynininkas kelyje prarado visą valandą, gamindamas garus. Kito vairuotojo mašinos ga­le sėdjs kūrikas apsinuodijo dūmais.

Lenktynes baigė 13 benzininių ir tik du garo automobiliai. Pirmąjj prizą laimėjo „Panar—Levasor“ (mašiną vairavo pats Levasoras) ir „Pežo“ („Peu­geot“)— patys ekonomiškiausi, saugiausi ir patogiausi valdyti automobiliai su benzininiais varikliais. .14 vidufinis greitis — 20,5 kilometro per valandą.

Automobilių lenktynės

Ilgainiui automobilių lenktynės pasidarė jprastas jvykis. Konstruktoriams jos duoda naudingos medžiagos naujoms mašinoms konsfruoti. Tiesa, komer­santai iš parduotų bilietų į varžybų tribūnas turėdavo dar daugiau naudos. lr dėl to jie skatino konstruktorius kurti vis greitesnes mašinas, nepaisant mirtino pavojaus lenktynininkams. Bet nė vienos lenktynės nedavė tokių svar­bi4 technini4 rezultat4, kaip pirmosios.

Visų pirma buvo jrodyta, kad automobilis — darbingas, praktiškas ekipa­žas. Lenktynės įtikino, kad kietą ratlankio apsagą būtina pakeisti elastin­gomis pneumatinėmis padangomis, vairolazdę šturvalu (vairo ratu), o trapias pavar4 grandines — kažkuo kitu, kad variklio jėga ratams būtų pati­kimiau perduodama. Toks jrenginys buvo kardaninis velenas su šarnyrais, pirmą kartą prancūz4 firmos „Reno“ („Renault“) panaudotas 1898 metais. ). O svarbiausia buvo tai, kad lenktynės parodė neabejotiną benzininio automobilio pranašumą prieš garo automobilį.

Sekančios lenktynės, jvykusios po met4, šią išvadą patvirtino. Nugalė­tojas, vėl Levasoras, visą 1200 kilometr4 kelią važiavo vidutiniškai 24,5 ki­lometro per valandą greičiu. Be abejonės, tai buvo techninis ir sportinis žygdarbis, juo labiau, kad Levasoras tuo metu ėjo šeštą dešimtj. Išlipęs iš mašinos, lenktynininkas pasakė:

— Tai buvo beprotybė. Aš lėkiau trisdešimt kilometrų per valandą!

Lenktynes baigė aštuoni benzininiai aufomobiliai ir tik vienas garo, kuris atvažiavo paskutinis. Paryžiuje, Bolonės miške, kur buvo lenktyni4 fi­nišas, Levasorui pastatytas paminklas: medalione iškaltas automobilis, minios sveikinamas lektynininkas ir j istoriją jėję jo žodžiai.

Greičio bandymai

Kiekvienas automobilis — sportinė mašina, kiekvienas automobilistas — spor­tininkas. Taip buvo manoma XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Varžydavosi jprasti daugiaviečiai ekipažai, iš kurių reikalavo visų pirma pati­kimumo ir ekonomiškumo — greitai važiuoti tada tiesiog bijota.

Tačiau labai greitai lenktynės virto galinga reklamos priemone. Sporti­ninkai ir fabrikantai reikalavo iš konstruktorių vis greitesnių ir todėl vis pa­vojingesnių mašinų.

Pasirodė specialūs lenktyniniai automobiliai, iš jų „pačiu pirmuoju“ lai­komas „Mersedes“ su lengvesniu dviviečiu kėbulu, ilgu ir žemu kapotu, galingu varikliu, talpiu benzino baku.

Daugiau info rasite, nuorodoje: automobilių supirkimas Kaunas Tai mūsų draugai kurie užsiima auomobilių supirkimu. Jie dirba ne tik Kaune, bet Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose. Tikrai patikima ir gera komanda, kurie sąžiningai įvertina automobilio vertę.