AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS VILNIUJE

Bendri pastebėjimai automobilių supirkėjų apie variklio sistemas. Į variklio sistemą įeina vožtuvai, guoliai, alyvos tekėjimo sistema. cilindrų kanalai, paskirtymo sistemos.

Skirstymo velenėlio guolius, išvirčlų įvores ir vožtuvų svirčių kana­lais — į kėliklius. alkūninio veleno švaistiklių guolius alyva pa­tenka alkūninio veleno kanalais. Alyva, kurią nuo cilindro sienelitį nubraukia tepalinis žiedas, ,pro žiedo ,griovelio skylutę ir stūmoklio igriovelį patenka stūmoklį, o iš jo — į stūmoklio piršto atramas stū­moklio ,prielajose ir viršutinėje švaistiklio galvutėje. Iš cilindrų bloko užpakalinės sienelės kanalo alyva•vamzdeliu varoma j kompresoriaus guolius, o iš bloko priekinės sienelės kanalo aukšto slėgio de­galtį siurblio guolius. Iš pagrindinės magistralės slegiama alyva patenka j hidraulinės movos terminj daviklį, jtaisytą cilindrų bloko priekyje (keičiantis aušinimo skysčio temperatūrai, hidraulinė mova įjungia ventiliatorių arba jį išjungia).

Siurblio sekcijos su tepimo sistema

Iš siurblio radiatorinės sekcijos alyva varoma į išcentrinį filtrą, paskui —1 radiatoritį ir iš jo suteka į dugninę. Kai alyvos radiato­riaus čiaupas uždarytas, alyva iš išcentrinio filtro j karterio dugninę teka pro išleidimo vožtuvą.

Kalbintas vienas iš automobilių supirkėjų Vilniuje, paminėjo, kad tepimo sistemoje visą laiką turi būti, palaikomas tam tikras slė­gis, Jam kontroliuoti prietaisų skydelyje būna jmontuoti rodikliai arba kontrolinės lemputės (žr. „Elektros įrengimai“). Automobilio 314,1I-130, važiuojančio 40 km/h greičiu tiesiogine pavara, slėgis te­pimo ,sistemoje, įšilus varikliui, turi būti lygus 0,2-0,4 MPa. Alkū­niniam velenui sukantis mažu dažniu, is1ė,gis tepimo sistemoje gali sumažėti iki 0,05 MPa. Variklio 3M3-53-12 tepimo sistemoje, kai važiuojama tiesiogine pavara 50 km/h ,greičiu, slėgis turi būti ne mąžesnis kai.p 0,25 MPa. Automobilio KamA3 tepimo sistemoje, įši­lus varikliui ir alkūniniam velenui sukantis 2600 min‘ dažniu, turi būti 0,45-0,50 MPa ,slėgis, o kai sukimosi dažnis 600 min‘,— ne mažesnis kaip 0,1 M,Pa. Kodėl taip yra… supirkėjas paminėjo, kad tai bendro žinojimo žinios, kurios turi būtu pas kiekvieną vairuojantį.

Tepimo sistemos talpos

Tepimo sistemos talpa yra tokia: 3HJI-130 — 8,5 1, 3M3 — 10 1, KamA3 23 1. Alyva iš sistemos išleidžiama pro kamščiu užsukamą karterio dugninės skylutę. Alyvos siurbliu sudaromas slėgis tepimo isistemoje. Siurblj (30 pav.) sudaro korpusas ir jame sumontuotos viena arba dvi poros krumpliaračių. Du krumpliaračiai nejudamai įtvirtinti ant pavaros velenėlio, kiti du laisvai užmauti ant ašies. Pavaros velenėlj suka arba Iskirstymo velenėlio jstrižakrumplis krumpliaratis (31dJI-130, 3M3-53-12), arba alkūninio veleno priekinio galo krumpliaratis (KaMA3-740). Siurblio krumpliaračiai sukdamiesi krumpliais paima alyvą prie jleidimo skylės, stumia ją korpuso sienelėmis ir išspau­džia pro išleidimo skylę.

Variklyje 31✓JI-130 alyva iš siurblio viršutinės sekcijos teka į te­pimo sistemą ir išcentrinj filtrą, iš apatinės alyvos radiatorių. Abiejuose varikliuose ir 3HJ1-130, ir 3M3-53-12 — alyvos siurblys sumontuotas variklio išorėje. Automobilio KaMA3 alyvos siurblys yra variklio karteryje.